Sorana Georgescu-Gorjan – Aşa grăit-a Brâncuşi


O culegere trilingvă extraordinară publicată de fiica inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan, autorul concepţiei tehnice a Coloanei fără sfârşit, în care aceasta a adunat şi grupat un număr impresionant de cugetări şi aforisme brâncuşiene.

Pentru mine această carte a fost o revelaţie, o poartă uriaşă care s-a deschis spre simţămintele şi frământările celui care continuă să mă bântuie cu magica pasăre a văzduhului.

Profunzimea gândirii acestui artist care a ales să sculpteze poezia nu poate decât să inspire, să redea cititorului momentele de contemplare şi de eliberare pe care viaţa cotidiană i le-a îndepărtat.

Cugetările se regăsesc în limbile română, franceză şi engleză, majoritatea traduse şi adaptate de autoare, grupate cu grijă de aceasta în funcţie de temele tratate. Brâncuşi a preferat limba galilor pentru a-şi expune gândurile, şi adevărul e că ideile sale sună magnific în franceză. Engleza mi s-a părut oarecum nepotrivită, prea barabara pentru a exprima idei atât de înalte. Dar limba cea mai intimă, limba în care şi-a scris tristeţile şi dorul, a fost desigur româna.

Aceasta este o carte care m-a marcat, o carte pe care o aşez printre cele mai bune cărţi citite anul acesta şi pe care o recomand cu căldură.

CITATE:

Nimic nu poate creşte la umbra marilor copaci.”

De fapt, ce este o femeie? Un zâmbet, nişte cârpe, fard pe obraji. Dar nu aceasta este „femeia”.”

Dar sculptura este apă, apă.”

Îmi place cercul că se-nvârteşte

 Şi-mi place pătratul că nu se clinteşte.”

Timpul perfecţionează spiritul omenesc şi spiritul cere el însuşi aceasta.”

Reclame